Denumirea beneficiarului : SC IRINIK SRL

Nr. și data contractului de finanțare: 3126/14.09.2018

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est

Valoarea totală a proiectului: 8.360.000,66 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 3.833.968,57 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național: 676.582,69 lei

Obiectivul general

 • Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții inițiale, investiție legată de diversificarea producției de bijuterii din cadrul societății IRINIK SRL. Solicitantul urmărește prin investiția în active corporale și necorporale diversificarea sortimentației existente cu introducerea de noi produse, odată cu implementarea unui nou flux tehnologic cu asigurarea principiilor de dezvoltare durabilă și utilizareatehnologiilor inovatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Realizarea tuturor etapelor aferente investiției prin asigurarea unui management eficient;
 • Diversificarea produselor obținute prin crearea unui flux tehnlogic nou;
 • Asigurarea vizibilității proiectului și a firmei pe piața de profil.

Rezultate așteptate ale proiectului

 • Management eficient de implementare a proiectului - realizarea tuturor etapelor aferente investiției, atingerea indicatorului de proiect, respectiv realizarea unei investiții inițiale;
 • Active corporale și necorporale achiziționate, după cum urmează: Echipamente producție bijuterii - 83 bucăți; Componenta IT: hardware - 8 bucăți și licențe software - 12 bucăți.
 • Vizibilitatea proiectului și vizibilitatea firmei prin:
 • comunicate de presă - 2 bucăți, la începutul și la finalul proiectului;
 • autocolante - 150 bucăți, asigură publicitatea proiectului;
 • panou temporar - 1 bucată;
 • placă permanentă - 1 bucată;
 • recertificare Sistem de management integrat calitate mediu ISO:9001 + ISO:14001 - 1 bucată;
 • participare la un târg internațional de profil - fabricarea bijuteriilor.

Perioada de implementare: 01.02.2017-30.06.2020

Reprezentant legal: MATEI IOAN

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României