Politica prelucrarii datelor cu caracter personal prin intermediul website-urilor operatorului SC IRINIK SRL – SABRINI

SC IRINIK SRL cu sediul in Botosani, Calea Natonala nr. 72, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani sub nr. J07/461/2003, avand Cod de Identificare Fiscala RO 157 435 77, detinatorul punctelor de lucru SABRINI, in conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, adoptat de Parlamentul European, in calitate de OPERATOR prelucreaza date caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent si asigura clientii sai ca pot avea incredere in modul de gestionare al datelor furnizate.

Clientul poate transmite solicitari in vederea exercitarii drepturilor legale de care dispune sau, dupa caz, intrebari referitoare la orice aspecte privind confidentialitatea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal la adresa de e-mail info@sabrini.ro sau folosind orice alte modalitati de contact utilizate in relatia cu clientii. De asemenea, orice cereri privind datele cu caracter personal pot fi expediate si prin posta sau servicii de curierat catre SC IRINIK SRL – SABRINI avand adresa de corespondenta pe str. Emanuel Ungureanu nr. 3 parter, loc. Timisoara, jud. Timis, in atentia persoanei imputernicite cu prelucrarea datelor personale obtinute online, cu confirmare de primire.

Toate cererile vor primi raspuns conform prevederilor legale intr-un termen rezonabil care nu va depasi 30 zile de la data primirii. Cu toate acestea, Clientul trebuie sa aiba in vedere ca, din motive tehnice, pentru a pune in aplicare solicitarile sau optiunile sale prin raportare la prevederile legale in vigoare, este posibil sa fie necesare cateva zile, perioada in care SC IRINIK SRL – SABRINI va continua sa prelucreze datele personale ale Clientului pe baza optiunilor anterior exprimate.

1. Obtinerea datelor cu caracter personal

In general, SC IRINIK SRL – SABRINI, colecteaza date cu caracter personal numai in mod direct de la Client. Totusi, datele cu caracter personal pot fi furnizate intr-o maniera confidentiala si de terte persoane juridice care au preluat o comanda de vanzare-cumparare in numele si in seama SC IRINIK SRL – SABRINI, in baza unui parteneriat anterior determinat, urmand ca aceasta din urma sa le livreze Clientului produsele astfel comandate.

In cazul raporturilor online avute cu Clientii, SC IRINIK SRL – SABRINI prelucreaza atunci cand este necesar anumite date cu caracter personal ale acestora prin intermediul website-urilor www.sabrini.ro si www.verighete-sabrini.ro.

Motivul prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie efecuarea operatiunilor de comert precum ar fi vanzarea-cumpararea unor produse si livrarea acestora prin societatile de transport partenere, returnarea unui produs anterior achizitionat, efectuarea unei tranzactii bancare aferente achizitionarii unui produs, crearea unui cont de utilizator in cadrul website-ului www.sabrini.ro sau www.verighete-sabrini.ro si, in acelasi timp, intocmirea documentatiei specifice precum ar fi facturi fiscale, facturi de retur, procese-verbale sau contracte de vanzare-cumparare atunci cand este cazul. Cu acordul clientului, datele prelucrate pot fi folosite si in alte scopuri determinate si justificate. Datele cu caracter personal astfel obtinute sunt stocate in temeiul art. 25 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, pentru o perioada de 10 ani, care curge incepand cu data incheierii exercitiului financiar pentru anul in cursul caruia documentele contabile au fost intocmite sau, in cazul in care nu se impun intocmirea documentelor de gestiune contabila, acestea vor fi stocate pentru o perioada rezonabila de timp si necesara prelucrarii lor, inclusiv prin raportare la prevederile legale in vigoare, urmand a fi distruse sau sterse intr-un mod sigur in momentul in care stocarea lor nu mai este necesara.

Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atentie prin procesarea unor masuri de siguranta specifice. Astfel, SC IRINIK SRL – SABRINI nu solicita si nu colecteaza datele personale ale copiilor care au au o varsta cuprinsa intre 14 si 16 ani decat cu acordul reprezentantului legal al minorului. In orice caz, nu vor fi prelucrate datele copilului minor care nu a implit varsta de 14 ani, Sub acest aspect, SC IRINIK SRL – SABRINI, va introduce pe website-urile care ii apartin mentiuni sau, dupa caz, campuri specifice in care Clientul se obliga sa isi declara varsta reala pe propria sa raspundere. SC IRINIK SRL – SABRINI nu va fi in niciunfel raspunzator pentru declaratiile facute in mod nereal de catre Clientii sai daca nu a avut cunostinta de situatia reala.

Atunci cand solicita date personale de la Client, SC IRINIK SRL – SABRINI il informeaza intr-o maniera clara si explicita asupra datelor necesare, precum si asupra consecintelor nefurnizarii lor. Atunci cand nu este posibil altfel, in cazul nefurnizarii datelor personale necesare, SC IRINIK SRL – SABRNI se afla in imposibilitatea de a inregistra si, respectiv, onora comanda Clientului.

Datele cu caracter personal pe care le poate solicita SC IRINIK SRL – SABRINI sunt urmatoarele

 • Nume si prenume

 • Adresa domiciliului sau a resedintei

 • Adresa postala

 • Adresa de corespondenta electronica (adresa e-mail)

 • Numarul de telefon

 • Data nasterii

 • Date necesare unei tranzactii precum ar fi contul bancar sau numele titularului acestui cont, precum si institutia bancara la care este deschis contul respectiv

De asemenea, tot cu consimtamantul Clientului, SC IRINIK SRL – SABRINI ii poate solicita acestuia o copie a cartii de indentitate.

SC IRINIK SRL – SABRINI stocheaza inclusiv date personale prin mijloace automate cum ar fi cookie-urile atunci cand Clientul interactioneaza cu paginile sau website-urile operatorului. In acest caz, datele stocate pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numarul de identificare al dispozitivului mobil, locatia geografica, adresele URL de redirectionare, informatiile despre actiunile interprinse pe website.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate chiar si in raporturile comerciale care nu au ca obiect un produs. Un astfel de exemplu poate fi retinut in cazul crearii unui cont de utilizator pe website-urile operatorului.

In anumite situatii, datele cu caracter personal ale Clientilor pot fi preluate de la terte persoane care, preiau comenzi de vanzare-cumpararea a unor produse in seama SC IRINIK SRL – SABRINI, urmand ca acesta din urma sa le livreze Clientului prin intermediul serviciilor de curierat rapid.

Atunci cand produsul comandat este livrat Clientului prin intermediul serviciilor de curierat rapid, SC IRINIK SRL – SABRINI va transmite societatii de transport partenere intr-o maniera confidentiala datele necesare ale Clientului in vederea expedierii produsului respectiv. Pentru a se implica in crearea unei transmisiuni securizate a acestor date, SC IRINIK SRL – SABINI poate dispune orice masuri pe care le considera necesare sub acest aspect si va solicita ferm societatilor de transport partenere sa respecte cu strictele protectia datelor cu caracter personal astfel primite, respectand inclusiv prevederile legale care reglementeaza prelucrarea acestora.

SC IRINIK SRL – SABRINI poate prelucra datele personale ale Clientului si datorita unei obligatii legale sau unui interes public. Astfel, societatea noastra respecta legile aplicabile, care in anmite cazuri pot impune prelucrarea datelor Clientului. Cu titlu exemplificativ, poate fi sesizata savarsirea unei infractiuni sau poate exista o alta obligatie de raportare iar acest aspect sa impuna transmiterea datelor personale ale Clientului catre autoritatile competente. In orice caz, SC IRINIK SRL – SABRINI va transmite autoritarii competente datele Clientului numai si numai dupa ce se asigura ca aceasta indeplineste toate conditiile necesare pentru solicitarea lor.

2. Drepturile clientului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientul dispune de drepturi specifice in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, iar SC IRINIK SRL – SABRINI asigura un mediu care faciliteaza in mod transparent si corect posibilitatea de exercitare a acestora.

Intr-un atare mod, Clintul are dreptul

 • Sa acceseze datele sale personale

 • Sa solicite modificarea lor

 • Sa solicite restrictionarea prelucrarii sau sa se opuna prelucrarii acestora

 • Sa solicite stergerea datelor personale sau sa le primeasca pe cele furnizate ori sa solicite SC IRINIK SRL – SABRINI sa le transmita unei alte societati

 • Sa-si retraga acordul dat cu privire la prelucrarea datelor personale

 • Sa fie despagubit in cazurile prevazute de lege

 • Sa depuna o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

SC IRINIK SRL – SABRINI acorda in mod gratuit si neconditionat, suport oricarui Client care doreste sa-si exericite drepturile anterior determinate. In acest context, Clientul trebuie sa ne trasmita solicitarea sa la adresa de e-mail info@sabrini.ro sau prin servicii postale ori de curierat rapid la adresa de corespondenta SC IRINIK SRL – SABRINI, str. Emanuel Ungureanu nr. 3 parter, loc. Timisoara, jud. Timis, in atentia persoanei imputernicite cu prelucrarea datelor personale obtinute online, cu confirmare de primire.

3. Masuri de siguranta adecvate in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal

SC IRINIK SRL – SABRINI a aplicat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta siguranta datelor cu caracter personal ale Clientilor sai. Aceste mijloace de protectie nu acopera acele date personale pe care Clientul alege sa le comunice in spatii publice neconfidentiale online sau offline. Societatea noastra va pastra datele personale ale Clientului atat timp cat este necesar pentru scopul declarat, luand in considerare nevoia de a raspunde la cererile, solicitarile si intrebarile acestuia pe intreaga durata a termenului de stocare.

SC IRINIK SRL – SABRINI, cripteaza si stocheaza datele cu caracter personal ale clientilor intr-o platforma securizata cu privire la care detine toate drepturile de licenta, aceasta fiind arhivata intr-un server de backup securizat si destinat acestui scop. Ne asiguram clientii ca nu exista vadite riscuri de furt, sterge, modificare, contrafacere, alterare sau distrugere a datelor personale care ne sunt furnizate.

Atunci cand datele personale ale Clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat si nici nu existe vreo obligatie legala de pastrare a acestora, SC IRINIK SRL – SABINI va proceda la distrugerea sau stergerea acestora intr-un mod sigur.

SC IRINIK SRL – SABRINI s-a implicat, se implica si se va implica intotdeauna cu promptitutine in respectarea drepturilor Clientilor sai si in respectarea prevederilor legale care ii guverneaza activitatea.