garantie

GARANȚIE 

Garanția legală asociată produselor achiziționate din cadrul Societății Irinik S.R.L.- Sabrini este 24 de luni de la data achiziționării produselor. Durata medie de utilizare este de 2 ani. Anumite produse pot conține umpluturi permise conform dispozițiilor legale aplicabile. 

Drepturile consumatorului sunt asigurate în conformitate cu O.G. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri si O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, această enumerare nefiind una exhaustivă.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute in cadrul O.U.G. 140/2021.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului repararea produsului sau, după caz, are dreptul de a solicita înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată, conform art. 11 din O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. 

Orice reparație sau, după caz, înlocuire în cadrul termenului de garanție se va efectua în termen de maxim 15 zile de la predarea produsului în unul dintre punctele de lucru ale Societății Irinik S.R.L.- Sabrini, conform art. 12 din O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. 

Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului în conformitate cu art. 13 din O.U.G. 140/2021, fie să obţină încetarea contractului de vânzare în conformitate cu art. 14 din O.U.G. 140/2021, în oricare dintre următoarele cazuri:

a)vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor art. 12 alin. (2)-(4) din O.U.G. 140/2021 sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor alin. (3) ale art. 11 din OUG 140/2021;

b)se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c)neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d)vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

Nu fac obiectul garanției produsele deteriorate din culpa clientului, precum și cele asupra cărora au avut loc intervenții efectuate de către persoane neautorizate de Societatea Irinik S.R.L.- Sabrini.

Consumatorul va beneficia de prezenta garanție în condițiile anterior rubricate doar dacă prezentul Certificat de garanție este insoțit de bonul fiscal în original sau, după caz, factura fiscală in original. 

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE UTILIZARE PENTRU BIJUTERII

Pentru a vă putea bucura de strălucirea acestei bijuterii, vă recomandăm să respectați următoarele instrucțiuni: se interzice ca bijuteria să fie supusă la șocuri mecanice, fie ele accidentale; a se feri contactul cu substanțe corozive (acizi, sulf, perhidrol, xilină, mercur, etc.) sau cosmetice care conțin astfel de substanțe ( săpun de sulf, vopsea de păr, lacuri de unghii, acetonă, spray-uri etc.) ; se interzice efectuarea muncilor fizice în gospodărie purtȃnd această bijuterie ( menaj, grădinărit); a se evita purtarea bijuteriei în timpul somnului sau spălării; se recomandă ștergerea periodică cu o lavetă specială pentru îngrijirea bijuteriilor; a se evita expunerea îndelungată la apă caldă; folosiți corect metoda deschiderii și închiderii bijuteriei.

La aliajele din aur alb sau roze, avȃnd ca și produs final verighete marca Sabrini, sunt efectuate tratamente suplimentare pentru intensificarea nuanțelor. Pe timpul folosirii verighetelor, în cazul contactului cu obiecte sau suprafețe dure, se poate pierde intensitatea culorii și se recomandă refacerea procedurii.

În cazul nerespectării instructiunilor mai sus prezentate, Vȃnzătorul nu își asumă responsabilitatea deteriorării bijuteriei.

Vă recomandăm ca cel puțin o dată pe an, în funcție de gradul utilizării, bijuteriilor să le fie asigurată o mentenanță ce constă în verificarea și curățarea acestora de către un bijutier.