returnare

Regulamentul Seria IRI TM nr. 535/06.07.2018

privind returul produselor

 

 

SOCIETATEA IRINIK S.R.L., cu sediul în localitatea Botosani, Calea Nationala, nr.72, parter, avand codul unic de inregistrare RO 157 435 77, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Botosani la nr. J07/461/2003, reprezentata legal de Matei Ioan, in calitate de Administrator, elaboreaza prezentul regulament, avand

 

Ca obiect reglementarea modalitatilor si posibilitatilor de retur a produselor achizitionate din punctele de lucru SABRINI, apartinand subscrisei, precum si returul produselor achizitionate din magazinele online SABRINI si VERIGHETE-SABRINI.

 

 

Produce efecte incepand de astazi, 06.07.2018, data adoptarii.

 

Prezentul regulament se intocmeste cu respectarea urmatoarelor prevederi legale:

 • Legea nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;
 • O.U.G. nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • Legea nr. 287/2009- Cod Civil

 

 

 

Definitii si intelesul unor termeni:

 

Consumator = orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care acţioneaza în scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;

Cumparator = persoana juridica sau consumatorul care achizitioneaza produse din punctele de lucru Sabrini  apartinand Irinik S.R.L. sau de pe website-urile www.sabrini.ro si www.verighete-sabrini.ro;

Profesionist =  Irinik S.R.L, societate infiintata in Romania, cu capital integral privat, al carei obiect de activitate consta in comertul cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

Vanzator = Profesionistul, Irinik S.R.L., societate  infiintata in Romania, cu capital integral privat, al carei obiect de activitate consta in comertul cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

Depreciere valorica = devalorizarea produsului achizitionat de Consumator; reducerea pretului actual fata de cel anterior la care bunul a fost achizitionat;

Lipsa de conformitate = in lipsa culpei Consumatorului, produsul nu indeplineste sau, dupa caz, nu mai prezinta caracteristicile care i-au fost prezentate Consumatorului, in momentul vanzarii-cumpararii , de catre Profesionist.

 

 

CAP l. Returul produselor achizitionate din punctele de lucru SABRINI

 

Returul se va face conform punctelor din acest articol, cu retinerea tuturor prevederilor din prezentul capitol :

 

 • Produsul suspectat de defectiuni, va fi prezentat in magazine in vederea remedierii defectiunii;
 • Orice reparare sau inlocuirea a produsului ce prezinta deficiente care sunt de natura lipsei de conformitate va fi efectuata intr-un termen de 15 zile calendaristice din momentul predarii produsului in magazin;
 • Daca Cosumatorul nu beneficiaza nici de remedierea defectiunii si nici de inlocuirea produsului conform punctului anterior, acesta are dreptul sa solicite o reducere proportionala a pretului sau sa invoce rezolutiunea contractului daca defectiunea nu este minora;
 • In mod independent de punctele anterioare, se accepta inlocuirea produsului in termen de 30 zile de la achizitionarea acestuia, indiferent de orice motiv si numai daca prezinta calitatile de conformitate existente in momentul vanzarii-cumpararii. Valoarea noului produs nu va fi mai mica decat valoarea produsului inlocuit.

 

Doar in cazul respectarii prevederilor din prezentul capitol, IRINIK SRL va consimti la efectuarea returului produsului achizitionat din punctele de lucru  Sabrini care ii apartin.

 

Art. 1. (1) Produsele achizitionate vor fi returnate in primul rand in vederea repararii sau, dupa caz, al inlocuirii, in termenul de garantie, numai in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate si fara a se retine culpa Consumatorului in acest sens.

(2)In situatia invocarii unor motive de catre Consumator, altele decat cele prevazute in alin. (1),  se vor putea returna produsele achizitionate din punctele de lucru in schimbul unor alte produse ce vor fi achizitionate din aceleasi magazine numai si numai daca produsul inlocuit indeplineste calitatile de conformitate de la data vanzarii. Valoarea noului produs nu va fi mai mica decat cea a produsului astfel inlocuit. Consumatorul are dreptul de a-si exercita acest drept intr-un termen de 30 zile de la intrarea in posesia produsului pe care intentioneaza sa il inlocuiasca.

(3)Produsele achizitionate din magazinele fizice Sabrini nu pot fi returnate in schimbul contravalorii acestora daca aceste produse indeplinesc conditiile de conformitate de la momentul achizitionarii.

(3) Produsul returnat va fi insotit de bonul fiscal, sau, dupa caz, de factura fiscala, impreuna cu certificatul de garantie aferent.

(4) In situatia in care schimbul produselor prevazute la alin. (2) genereaza costuri suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Consumator.

(5) Produsul achizitionat dintr-un magazin Sabrini se poate returna in oricare dintre magazinele de bijuterii din Romania, care sunt purtatoare ale acestui brand.

Art. 2. (1) În cazul lipsei conformităţii, Consumatorul are dreptul de a solicita Profesionistului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului , în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) Orice reparare sau înlocuire a produsului ce prezinta deficiente imputabile Vanzatorului va fi făcută în cadrul unei perioade care nu va depăşi 15 zile calendaristice, pentru fiecare masura solicitata.

(3) Termenele stipulate la alin. (2) curg de la data la care Consumatorul a predat produsul Vanzatorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

(4) In situatia in care produsul nu se mai afla in termenul de garantie sau defectiunea reclamata de client nu constituie obiect al garantiei, deoarece defectiunea s-a produs din cauza modului nepotrivit in care clientul a folosit sau pastrat produsul, deficientele reclamate vor putea fi reparate pe cheltuiala clientului si cu acordul acestuia intr-un termen stabilit de Irinik SRL in fiecare caz in parte si care curge de la data la care Consumatorul a predat produsul Vanzatorului.

(5) Facilitatea rubricata la alin. (4) si acordata clientului de subscrisa nu este una absoluta, in sensul ca nu va fi aplicabila daca se constata culpa clientului in defectarea produsului, acesta este de acord cu reparatia si suporta cheltuielile aferente, dar Unitatea Service agreata de Irinik S.R.L nu poate realiza respectiva remediere din motive obiective.

(6) Completarea Buletinului de Service sau, dupa caz, procesului verbal de predare-primire constituie mijloc de proba pentru declansarea termenelor din prezentul articol.

Art. 3. Consumatorul trebuie să informeze Profesionistul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o, insa inainte de expirarea termenului de garantie, alocat respectivului produs, sub exceptia existentei viciilor ascunse care nu pot fi constatate printr-o diligenta rezonabila, cu privire la care isi gasesc aplicabilitatea dispozitiile reglementate la nivelul Codului Civil al Romaniei.

Art. 4. (1) Daca nu beneficiaza nici de repararea si nici de inlocuirea produsului achizitionat in termenul prevazut la art. 2 alin. (3), Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului.

(2) Produsele de folosinta îndelungata defectate în termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea Consumatorului, vor fi înlocuite de Vanzator sau acesta va restitui Consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

(3) Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, dacă lipsa conformitatii este minora sau daca a renuntat  expres la orice obiectiune pe care o putea opune Profesionistului.

(4) In situatia rezolutiunii actului de vanzare, Consumatorul va returna produsul in cauza, iar Profesionistul va returna contravaloarea aferenta acestuia.

(6) Produsele trebuie sa prezinte caracteristicile conforme obligatorii a caror prezenta a fost confirmata de catre Consumator prin lipsa sesizarii unui viciu aparent ce poate fi depisat printr-o rezonabila diligenta in momentul achizitionarii bunului.

(7) In situatia in care sunt returnate in vederea repararii produse care prezinta zgarieturi sau orice alte urme din cauza uzurii, acest aspect va fi mentionat in Buletinul de Service de catre salariatul Vanzatorului.

(8) Sunt considerate a fi achizitionate dintr-un punct de lucru inclusiv produsele comandate de pe website-urile www.sabrini.ro sau, dupa caz, www.verighete-sabrini.ro, cu adresa de destinatie la un punct de lucru apartinand IRINIK SRL, magazin din care este ridicat coletul/produsul si, totodata, achitat de catre cumparator.

(9) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retur in cazul produselor care prin natura lor se pot deteriora rapid,  precum sunt cele destinate manipularii curente.

(10) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retur in cazul prestarii unor servicii de a caror executie a fost incunostiintat prin efectul legii sau in alt mod, si a caror executie a inceput, cum ar fi serviciul de constatare a deprecierii valorice a produselor rezultata din manipularea acestora, cu exceptia situatiilor in care nu sunt indeplinite conditiile de conformitate.

(11) In situatia devalorificarii produsului achizitionat, Consumatorul va avea dreptul de a i se rambursa numai si numai valoarea pe care produsul o are in momentul efectuarii returului. In cazul in care in momentul achizitionarii, produsul in cauza era inclus intr-o oferta promotionala, va fi posibila doar rambursarea pretului care i-a fost atribuit la acel moment.

(12) In cazul produselor ce au componente confectionate din material textil, piele, piele sintetica, cauciuc, silicon si/sau plastic, pentru a inlatura contactul direct al agentilor alergeni cu pielea sau producerea de infectii si micoze, dreptul de retur nu va fi acordat de Vanzator in situatia in care constata orice urma de purtare sau uzura a acestora, cu exceptia situatiei in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

(13) Produsele confectionate la comanda, precum si cele carora le-au fost aduse modificari la solicitarea clientului, nu vor putea fi returnate decat in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

Art. 5. (1) Consumatorul are dreptul de a solicita, in mod expres, Profesionistului un raspuns scris in momentul inaintarii solicitarii sale de retur. In urma unei astfel de solicitari, Profesionistul se obliga sa formuleze raspuns scris in termen de 10 zile lucratoare. Raspunsul va fi formulat de catre Directorul de magazin sau, dupa caz, de salariatul imputernicit de catre Profesionist.

(2) Continutul si forma raspunsului de la alin. (1) sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 6. Prevederile prezentului capitol se completeaza cu mentiunile stipulate in Certificatele de Garantie ale produselor achizitionate , precum si, cu cele existente pe website-urile www.sabrini.ro si www.verighete-sabrini.ro  la rubrica care include garantia.

 

 

CAP. ll. Returul produselor achizitionate din magazinele online SABRINI si VERIGHETE-SABRINI

 

Returul se va efectua conform prevederilor din prezentul capitol:

 • Produsul suspectat de defectiuni, va fi expediat catre IRINIK SRL in vederea remedierii defectiunii;

 

 • Orice reparare sau inlocuire a produsului ce prezinta deficiente care sunt de natura lipsei de conformitate va fi efectuata intr-un termen de 15 zile calendaristice din momentul predarii produsului in magazin;

 

 • Daca Consumatorul nu beneficiaza nici de remedierea defectiunii si nici de inlocuirea produsului conform punctului anterior, acesta are dreptul sa solicite o reducere proportionala a pretului sau sa invoce rezolutiunea contractului daca defectiunea nu este minora;

 

 

-    Este posibilita returnarea produsului achizitionat in schimbul contravalorii acestuia, indiferent de motiv, in termen de 30 de zile din momentul in care Consumatorul sau,        dupa caz, persoana imputernicita de acesta intra in posesia produsului, daca acesta    prezinta  aceleasi calitati de conformitate ca si cele avute in momentul vanzarii-cumpararii.

 

        -     Se accepta inlocuirea produsului in termen de 30 zile de la achizitionarea acestuia,                      indiferent de orice motiv si numai daca prezinta calitatile de conformitate existente in                  momentul vanzarii-cumpararii. Valoarea noului produs nu va fi mai mica decat                  valoarea produsului inlocuit.

 

 

 

 

In vederea efectuarii returului, produsul se va expedia cu confirmare de primire si continut declarat cu mentiunea „Deschidere la primire”, la adresa IRINIK SRL - Sabrini Office, Timisoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, nr. tel – 0790 999 915, 0725 555 125

 

Doar in situatia respectarii prevederilor din prezentul capitol, IRINIK SRL va consimti la efectuarea returului produsului achizitionat online.

 

 

Sectiunea 1. Returnarea produsului in schimbul contravalorii acestuia

 

Art. 7.  (1) Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul incheiat la distanta, în termen de 30 de zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

(2) Termenul de 30 de zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe sa curga de la data primirii produselor de către Consumator, sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

(3) In lipsa de prevedere contrara, vor cadea in sarcina Consumatorului urmatoarele cheltuieli:

a) cele privind expedierea produsului (care se doreste a fi returnat) de Profesionist catre Consumator, in situatia in care Vanzatorul a suportat taxele de livrare, situatie existenta anterior exercitarii dreptului de retragere;

b) taxele de expediere a produsului, de la Cumparator catre Vanzator, in situatia efectuarii returului;

c) taxele necesare rambursarii valorii pe care o avea produsul in momentul vanzarii-cumpararii sau, dupa caz, in momentul efectuarii returului in situatia in care se poate retine devalorificarea acestuia,  iar Consumatorul a consimtit la restituirea valorii de la acest ultim moment;

d) orice alte taxe de natura asemanatoare necesare efectuarii returului.

Art. 8. (1) Returul, sub modalitatea retragerii din contractul incheiat la distanta este posibil numai si numai daca produsul achizitionat initial prezinta aceleasi calitati de conformitate pe care le avea in momentul in care a fost achizitionat de Consumator. Astfel, Consumatorul va respecta urmatoarele conditii tehnice obligatorii ce vor fi verificate de Vanzator in momentul receptiei:

a) Produsele nu trebuie sa fie deteriorate din cauza actiunilor nepermise de manipulare mentionate in cadrul certificatului de garantie, altele decat cele necesare stabilirii naturii, caracteristicilor si functionalitatii produselor de catre Consumator;

b) Produsele trebuie sa prezinte caracteristicile conforme obligatorii din ziua vanzarii  a caror prezenta a fost confirmata de catre Consumator prin lipsa trimiterii unei sesizari catre Profesionist in termenul de 24 de ore din momentul in care el, sau dupa caz, persoana imputernicita de acesta a intrat in posesia produselor;

c) Produsele trebuie sa fie insotite de urmatoarele elemente obligatorii: factura de cumparare a produsului si certificatul de garantie aferent;

(2) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retragere din contractul la distanta in cazul produselor care prin natura lor se pot deteriora rapid,  precum sunt cele destinate manipularii curente.

(3) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retragere din contractul la distanta in cazul prestarii unor servicii de a caror executie a fost incunostiintat prin efectul legii sau in alt mod, si a caror executie a inceput, cum ar fi serviciul de constatare a deprecierii valorice a produselor rezultata din manipularea acestora.

(4) Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

(5) In cazul produselor ce au componente confectionate din material textil, piele, piele sintetica, cauciuc, silicon si/sau plastic, pentru a inlatura contactul direct al agentilor alergeni cu pielea sau producerea de infectii si micoze, dreptul de retragere nu va fi acordat de Vanzator in situatia in care constata orice urma de purtare sau uzura a acestora.

(6) Produsele confectionate la comanda, precum si cele carora le-au fost aduse modificari la solicitarea clientului, nu vor putea fi returnate decat in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

 

Art. 9. Efectuarea returului. (1) In vederea efectuarii returului, Consumatorul va indeplini urmatoarele aspecte necesare:

 1. Va descarca de pe website-ul  www.sabrini.ro, formularul avand denumirea “declaratie neechivoca de retragere din contractul la distanta”, pe care il va completa, conform indicatiilor pe care le prezinta si, ulterior, odata cu indeplinirea art. 8 alin. (1) lit. b) il va trimite Profesionistului, impreuna cu produsul cu privire la care se  intentioneaza efectuarea returului dupa ce, in prealabil, formularul a fost trimis la adresa de e-mail suport@sabrini.ro si suport2@sabrini.ro si s-a constatat indeplinirea conditiilor initiale privind efectuarea returului prin comunicarea avizului pozitiv catre Consumator; 

 

 b) Consumatorul va expedia bunul achizitionat catre Profesionist, cu confirmare de primire, în decurs de cel mult 30 de zile de la data la care acesta sau, dupa caz, o persoana desemnata de el a intrat in posesia produsului, conform urmatoarelor modalitati:

-Prin predare directa la adresa urmatoare:

 IRINIK SRL - Sabrini Office, Timisoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, nr. tel – 0790 999 915, 0725 555 125.

Programul punctului de lucru este de luni pana vineri intre orele 10.00-17.00, cu exceptia sarbatorilor legale.

sau

-Prin serviciul de transport (curierat sau prin posta), ales in mod independent, caz in care Consumatorul trebuie sa inscrie pe documentul de transport al produsului urmatoarele informatii obligatorii:

Expeditor:- Nume si Prenume;

      -Adresa corespondenta;

                   - Nr. telefon/ Adresa e-mail;

                   - Deschidere/verificare colet de catre destinatar, in momentul preluarii.

Destinatar:  IRINIK SRL - Sabrini Office, Timisoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, nr. tel – 0790 999 915, 0725 555 125;

- In mod obligatoriu, Consumatorul va alege un transportator care permite expedierea coletului cu deschidere la primire. Atunci cand produsul prezinta lipsuri de conformitate vizibile, acesta va fi refuzat in fata transportatorului.

- Daca produsul expediat de catre Consumator cu intentie de retur, prezinta defectiuni tehnice care nu au fost vizibile la preluarea coletului, va fi returnat expeditorului, cu indicarea mentiunilor din pricina carora nu este acceptat de Profesionist.

(2) In cadrul declaratiei sale neechivoce de retragere din contractul la distanta, Consumatorul trebuie sa transmita Profesionistului si totodata, sa anexeze urmatoarele informatii esentiale cu privire la expedierea efectuata:

- numar,data si serie factura emisa ca urmare a achizitionararii produsului in cauza (se anexeaza factura);

- certificat de garantie;

- datele de identificare ale transportatorului pentru care a optat, precum si numarul si data documentului de transport aferent expedierii.

(3) Dupa receptia produsului, in cazul in care Profesionistul constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea sa, acesta o va comunica de indata Consumatorului, solicitandu-i totodata sa opteze in termen de 24h de la data primirii comunicarii, pentru una dintre urmatoarele variante daca acest lucru este posibil conform deciziei Administratorului Societatii IRINIK SRL:

a)  Sa accepte deducerea deprecierii valorice si primirea diferentei valorice ramase, in schimbul retinerii de catre Profesionist a produsului returnat;
- Contravaloarea produsului, mai putin deprecierea sa valorica va fi transferata direct in contul bancar comunicat de catre Consumator;

- Acest cont ar putea fi debitat cu o intarziere de 24-48 de ore daca este deschis la o alta banca decat cea care asigura platile in cadrul website-ului;
- In situatia in care Consumatorul a optat pentru inlocuirea produsului pe care l-a returnat, acesta are obligatia de a comanda pe website-urile apartinand  Irinik Srl , in termen de 1 zi lucratoare de la data aprobarii venite din partea Profesionistului, orice produs de valoare egala sau mai mare, a carui disponibilitate ii va fi confirmata pe website, cu conditia achitarii, acolo unde este cazul, a costului de transport si a eventualei diferente de pret comunicate de Vanzator, inclusiv ca urmare a deprecierii valorice. Contravaloarea transportului produsului initial ramane in sarcina Cumparatorului.

b) Sa solicite restituirea produsului si sa accepte sa plateasca in prealabil sau, dupa caz, in modalitatea ramburs, costul de restituire in cazurile in care:

- Consumatorul nu accepta deducerea deprecierii valorice constatate (si implicit primirea diferentei valorice care ii poate fi returnata);

- deprecierea valorica a produsului (costul readucerii acestuia la starea calitativa in care a fost receptionat de catre Consumator) depaseste contravaloarea de returnare;

- repararea produsului (pentru readucera acestuia la starea buna in care a fost receptionat de catre Consumator) este imposibila (repararea nu poate fi efectuata ca urmare a lipsei partilor componente necesare de la furnizorul international al acestora, etc.);

- Profesionistul constata lipsa unor conditii tehnice obligatorii care sunt insurmontabile sau al caror cost depaseste contravaloarea de returnare.

(4) In cazul in care Profesionistul nu constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea acestuia, va restitui Consumatorului integral contravaloarea produsului sau il va inlocui, in functie de optiunea comunicata de catre acesta din urma, riscurile si costurile directe legate de returul produsului initial si de operatiunile aferente acestuia, fiind in sarcina Cumparatorului.

 (5) Societatea Irinik SRL nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru coletele expediate de Consumatori prin servicii postale sau de curierat rapid, in scopul efectuarii returului, care nu au ajuns la destinatie sau, dupa caz, au ajuns deteriorate.

(6) Societatea Irinik SRL nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru coletele pe care le expediaza prin servicii postale sau de curierat rapid care nu au ajuns la destinatie sau, dupa caz, au ajuns deteriorate.

Art. 10. (1) In masura in care sunt indeplinite conditiile necesare privind efectuarea si, implicit, dispunerea returului, Profesionistul ramburseaza Consumatorului contravaloarea bunului achizitionat intr-un termen care nu poate depasi 14 zile lucratoare de la primirea declaratiei de retragere si implicit a produsului in cauza.

(2)Atunci cand Consumatorul intentioneaza sa efectueze returul mai multor produse, in mod obligatoriu, va intocmi si inainta Profesionistului, in mod separat, cate o declaratie de retragere din contractul la distanta, pentru fiecare produs in parte.

Art. 11 Prezenta sectiune se completeaza cu prevederile stipulate la nivelul cap. l, in masura in care acestea din urma nu sunt contradictorii.

 

Sectiunea 2. Inlocuirea produsului achizitionat de pe websiteurile www.sabrini.ro si www.verigete-sabrini.ro

 

Art. 12. (1). Este permisa returnarea produselor achizitionate de pe website-urile www.sabrini.ro/verighete-sabrini.ro, in schimbul unor alte produse ce vor fi achizitionate de pe acelasi  website.

(2) Returul potrivit alin. (1) se va face in termen de 30 de zile.

(3) Termenul prevazut la alin. (2) incepe sa curga de la data primirii produselor de catre Consumator, sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

Art. 13. (1) Returul sub modalitatea inlocuirii produsului initial cu un altul achizitionat de pe acelasi website este posibil numai si numai daca produsul initial prezinta aceleasi calitati de conformitate pe care le avea in momentul in care a fost achizitionat de Consumator. Astfel, Consumatorul va respecta urmatoarele conditii tehnice obligatorii ce vor fi verificate de Vanzator in momentul receptiei:

a) Produsele nu trebuie sa fie deteriorate din cauza actiunilor nepermise de manipulare mentionate in cadrul certificatului de garantie postat pe website, altele decat cele necesare stabilirii naturii, caracteristicilor si functionalitatii produselor de catre Consumator.

b) Produsele trebuie sa prezinte caracteristicile conforme obligatorii a caror prezenta a fost confirmata de catre Consumator prin lipsa trimiterii unei sesizari catre Profesionist in termenul de 24 de ore din momentul in care el, sau dupa caz, persoana imputernicita de acesta a primit produsele.

c) Produsele trebuie sa fie insotite de factura fiscala si certificatul de garantie ;

(2) Consumatorul nu va putea returna produsul achizitionat online in cazul in care acesta, prin natura lui se poate deteriora rapid,  precum este cel manipulat curent.

(3) In lipsa de stipulatie contrara din partea Profesionistului, Consumatorul nu isi poate exercita dreptul  de a inlocui produsul achizitionat online in cazul prestarii unor servicii de a caror executie a fost incunostiintat prin efectul legii sau in alt mod, si a caror executie a inceput, cum ar fi serviciul de constatare a deprecierii valorice a produselor rezultata din manipularea acestora.

(4) Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

(5) In cazul produselor ce au componente confectionate din material textil, piele, piele sintetica, cauciuc, silicon si/sau plastic, pentru a inlatura contactul direct al agentilor alergeni cu pielea sau producerea de infectii si micoze, dreptul de inlocuire nu va fi acordat de Vanzator in situatia in care constata orice urma de purtare sau uzura a acestora.

(6) Produsele confectionate la comanda, precum si cele carora le-au fost aduse modificari la solicitarea clientului, nu vor putea fi returnate decat in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

(7) Valoarea noului produs nu poate fi mai mica decat cea a produsului astfel inlocuit.

(8) In lipsa de prevedere contrara, vor cădea în sarcina Consumatorului urmatoarele cheltuieli:

a) cele privind expedierea produsului de Profesionist catre Consumator, in situatia in care vanzatorul a suportat taxele de livrare, situatie existenta anterior exercitarii dreptului de retragere;

b) taxele de expediere a produsului, de la Cumparator catre Vanzator, in situatia returului;

c) diferenta de pret dintre vechiul produs si cel  nou, in conditiile in care acesta din urma are o valoare mai ridicata decat precedentul, potrivit alin. (7);

d) alte taxe necesare de natura asemanatoare.

(9) Daca produsul inlocuitor are o valoare mai ridicata decat cea a produsului inlocuit, diferenta va fi achitata de Consumator prin modalitatea ramburs, in momentul primirii noului produs la adresa indicata in declaratia neechivoca de inlocuire a produsului achizitionat. (a se vedea Anexa 3).

 

Art. 14. Efectuarea returului. (1) In vederea efectuarii returului, Consumatorul va indeplini urmatoarele aspecte necesare:

 1. Va descarca de pe websiteul  www.sabrini.ro, formularul avand denumirea “declaratie neechivoca de inlocuire a produsului achizitionat online”, pe care il va completa, conform indicatiilor pe care le prezinta si, ulterior, odata cu indeplinirea art. 8 alin. (1) lit. b) il va trimite Profesionistului, impreuna cu produsul cu privire la care se  intentioneaza efectuarea returului dupa ce, in prealabil, formularul a fost trimis la adresa de e-mail suport@sabrini.ro si suport2@sabrini.ro si s-a constatat indeplinirea conditiilor initiale privind efectuarea returului; 

 

     b)  Consumatorul va expedia bunul achizitionat catre Profesionist, cu confirmare de              primire, în decurs de cel mult 30 zile de la data la care acesta sau, dupa caz, o persoana desemnata de el a intrat in posesia produsului, conform urmatoarelor modalitati:

 

-Prin predare directa la adresa urmatoare:

 IRINIK SRL - Sabrini Office, Timisoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, nr. tel – 0790 999 915, 0725 555 125.

Programul punctului de lucru este de luni pana vineri intre orele 10.00-17.00, cu exceptia sarbatorilor legale.

sau

-Prin serviciul de transport (curierat rapid sau prin posta), ales in mod independent, caz in care Consumatorul trebuie sa inscrie pe documentul de transport al produsului urmatoarele informatii obligatorii:

Expeditor:- Nume si Prenume;

      -Adresa corespondenta;

                   - Nr. telefon;

                   - Deschidere/verificare colet de catre destinatar, in momentul preluarii.

Destinatar:  adresa IRINIK SRL - Sabrini Office, Timisoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, nr. tel – 0790 999 915, 0725 555 125;

- In mod obligatoriu, Consumatorul va alege un transportator care permite expedierea coletului cu deaschidere la primire. Atunci cand produsul prezinta lipsuri de conformitate vizibile, va fi respins, in fata transportatorului.

- Daca produsul expediat de catre Cumparator cu intentie de retur, prezinta defectiuni tehnice care, nu au fost vizibile la preluarea coletului, va fi returnat Consumatorului, cu indicarea mentiunilor din pricina carora nu este acceptat de Profesionist.

(2) In cadrul declaratiei sale neechivoce de inlocuire a produsului achizitionat online, Consumatorul trebuie sa transmita Profesionistului si totodata, daca este posibil, sa anexeze urmatoarele informatii esentiale cu privire la expedierea efectuata:

- numar,data si serie factura emisa ca urmare a achizitionararii produsului in cauza (se anexeaza factura fiscala);

- certificat de garantie;

- noul produs comandat;

- datele de identificare ale transportatorului pe care l-a ales, precum si numarul si data documentului de transport aferent expedierii.

(3) Dupa receptia produsului, in cazul in care Profesionistul constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea sa, acesta o va comunica de indata Consumatorului, solicitandu-i totodata sa opteze in termen de 24h de la data primirii comunicarii, pentru una dintre urmatoarele variante:

a) Sa accepte deducerea deprecierii valorice si sa completeze, prin modalitatea ramburs, diferenta valorica ramasa, in schimbul inlocuirii produsului returnat;

b) Sa solicite restituirea produsului si sa accepte sa plateasca in prealabil sau, dupa caz, in modalitatea ramburs, costul de restituire in urmatoarele cazuri in care:

- Consumatorul nu accepta deducerea deprecierii valorice constatate si implicit suplimentarea diferentei valorice;

- repararea produsului (pentru readucera acestuia la starea buna in care a fost receptionat de catre Consumator) este imposibila (repararea nu poate fi efectuata ca urmare a lipsei partilor componente necesare la furnizorul international al acestora, etc.);

 (4) In cazul in care Profesionistul nu constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea acestuia va inlocui produsul in cauza.

 (5) Societatea Irinik SRL nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru coletele expediate de Consumatori prin servicii postale sau de curierat rapid, in scopul efectuarii returului, care nu au ajuns la destinatie sau, dupa caz, au ajuns deteriorate.

Art. 15. (1) In cazul in care sunt indeplinite conditiile necesare privind efectuarea si, implicit, dispunerea returului, Profesionistul va inlocui bunul achizitionat intr-un termen care nu poate depasi 14 zile lucratoare de la primirea declaratiei de inlocuire a produsului achizitionat online si, implicit, a produsului in cauza.

(2) Atunci cand Consumatorul intentioneaza sa efectueze returul mai multor produse, in mod obligatoriu, va intocmi si inainta Profesionistului, in mod separat, cate o declaratie de inlocuire a produsului achizitionat online, pentru fiecare bun in parte.

Art. 16. Prezenta sectiune se completeaza cu prevederile stipulate la nivelul cap. l, in masura in care acestea din urma nu sunt contradictorii.

Art. 17. Prezentul capitol se completeaza cu prevederile stipulate la nivelul cap. II, Sectiunea I, in masura in care acestea din urma nu sunt contradictorii.

 

Art. 18. Dispozitii finale. (1) Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile legale din domeniu, inclusiv cu mentiunile stipulate in Certificatele de Garantie aferente produselor achizitionate , precum si cu cele existente pe websiteurile www.sabrini.ro si www.verighete-sabrini.ro .

(2) In situatia crearii unui conflict normativ, prevaleaza dispozitiile legale, chiar si in lipsa precizarii lor in cadrul prezentului inscris.

(3) Regulamentul se completeaza sau se modifica prin act aditional.

(4) Efectele regulamentului inceteaza in tot sau in parte prin abrogare.

(5) Prezentul regulament se afiseaza in vederea luarii la cunostinta de catre Consumatori, in mod vizibil, in incinta fiecarui punct de lucru al Societatii Irinik SRL si se publica pe website-urile www.sabrini.ro si www.verighete-sabrini.ro .

(6) In momentul achizitionarii unui produs, Consumatorii au dreptul sa solicite personalului Societatii Irinik SRL o copie a prezentului regulament si nu vor putea invoca necunoasterea acestuia.

(7) Prezentul Regulament este aplicabil doar Consumatorilor. Acesta va fi aplicabil si in cazul Profesionistilor doar in cazul in care Societatea Irinik SRL intelege sa deroge expres printr-o clauza contractuala.

(8) Prezentul regulament produce efecte pe termen nedeterminat, putand fi modificat ori completat prin act aditional.

 

(9) Prezentul Regulament abroga expres Regulamentul SERIA IRI TM NR. 135/ 08.03.2018 incepand cu data intrarii sale in vigoare.

 Prezentul Regulament intra in vigoare astazi, 06.07.2018.

 

Regulamentul Seria IRI TM nr. 536/06.07.2018

privind returul produselor

 

 

SOCIETATEA IRINIK S.R.L., cu sediul în localitatea Botosani, Calea Nationala, nr.72, parter, avand codul unic de inregistrare RO 157 435 77, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Botosani la nr. J07/461/2003, reprezentata legal de Matei Ioan, in calitate de Administrator, elaboreaza prezentul regulament, avand

 

Ca obiect reglementarea modalitatilor si posibilitatilor de retur a produselor achizitionate din punctele de lucru SABRINI SIS PANDORA SI PANDORA, apartinand subscrisei.

 

 

Produce efecte incepand de astazi, 06.07.2018, data adoptarii.

 

Prezentul regulament se intocmeste cu respectarea urmatoarelor prevederi legale:

 • Legea nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;
 • Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • Legea nr. 287/2009- Cod Civil

 

 

 

Definitii si intelesul unor termeni:

 

Consumator = orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Cumparator = persoana juridica sau consumatorul care achizitioneaza produse din punctele de lucru Sabrini SIS Pandora si Pandora apartinand Irinik S.R.L..

Profesionist =  Irinik S.R.L, societate infiintata in Romania, cu capital integral privat, al carei obiect de activitate consta in comertul cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

Vanzator = Profesionistul, Irinik S.R.L., societate  infiintata in Romania, cu capital integral privat, al carei obiect de activitate consta in comertul cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

Depreciere valorica = devalorizarea produsului achizitionat de Consumator; reducerea pretului actual fata de cel anterior la care bunul a fost achizitionat;

Lipsa de conformitate = in lipsa culpei Consumatorului, produsul nu indeplineste sau, dupa caz, nu mai prezinta caracteristicile care i-au fost prezentate Consumatorului, in momentul vanzarii-cumpararii , de catre Profesionist.

 

 

CAP l. Returul produselor achizitionate din punctele de lucru SABRINI SIS Pandora si Pandora

 

Returul se va face conform punctelor din acest articol, cu retinerea tuturor prevederilor din prezentul capitol :

 

 • Produsul suspectat de defectiuni, va fi prezentat in magazine in vederea remedierii defectiunii;
 • Orice reparare sau inlocuire a produsului ce prezinta deficiente care sunt de natura lipsei de conformitate va fi efectuata intr-un termen de 15 zile calendaristice din momentul predarii produsului in magazin;
 • Daca Cosumatorul nu beneficiaza nici de remedierea defectiunii si nici de inlocuirea produsului conform punctului anterior, acesta are dreptul sa solicite o reducere proportionala a pretului sau sa invoce rezolutiunea contractului daca defectiunea nu este minora;
 • In mod independent de punctele anterioare, se accepta inlocuirea produsului in termen de 15 zile de la achizitionarea acestuia, indiferent de orice motiv si numai daca prezinta calitatile de conformitate existente in momentul vanzarii-cumpararii. Valoarea noului produs nu va fi mai mica decat valoarea produsului inlocuit.

 

Doar in cazul respectarii prevederilor din prezentul capitol, IRINIK SRL va consimti la efectuarea returului produsului achizitionat din punctele de lucru  Sabrini SIS Pandora si Pandora care ii apartin.

 

Art. 1. (1) Produsele achizitionate vor fi returnate in primul rand in vederea repararii sau, dupa caz, al inlocuirii, in termenul de garantie, numai in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate si fara a se retine culpa Consumatorului in acest sens.

(2)In situatia invocarii unor motive de catre Consumator, altele decat cele prevazute in alin. (1),  se vor putea returna produsele achizitionate din punctele de lucru in schimbul unor alte produse ce vor fi achizitionate din aceleasi magazine numai si numai daca produsul inlocuit indeplineste calitatile de conformitate de la data vanzarii. Valoarea noului produs nu va fi mai mica decat cea a produsului astfel inlocuit. Consumatorul are dreptul de a-si exercita acest drept intr-un termen de 15 zile de la intrarea in posesia produsului pe care intentioneaza sa il inlocuiasca.

(3)Produsele achizitionate din magazinele fizice Sabrini SIS Pandora si Pandora nu pot fi returnate in schimbul contravalorii acestora daca aceste produse indeplinesc conditiile de conformitate de la momentul achizitionarii.

(3) Produsul returnat va fi insotit de bonul fiscal, sau, dupa caz, de factura fiscala, impreuna cu certificatul de garantie aferent.

(4) In situatia in care schimbul produselor prevazute la alin. (2) genereaza costuri suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Consumator.

(5) Produsul achizitionat din magazinele Sabrini SIS Pandora si Pandora se pot returna in oricare dintre magazinele de bijuteriile din Romania, care sunt purtatoare ale acestui brand si apartin Societatii Irinik SRL.

Art. 2. (1) În cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul de a solicita Profesionistului în primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului , in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

(2) Orice reparare sau înlocuire a produsului ce prezinta deficiente imputabile Vanzatorului va fi facuta in cadrul unei perioade care nu va depăşi 15 zile calendaristice, pentru fiecare masura solicitata.

(3) Termenele stipulate la alin. (2) curg de la data la care Consumatorul a predat produsul Vanzatorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

(4) In situatia in care produsul nu se mai afla in termenul de garantie sau defectiunea reclamata de client nu constituie obiect al garantiei, deoarece defectiunea s-a produs din cauza modului nepotrivit in care clientul a folosit sau pastrat produsul, deficientele reclamate vor putea fi reparate pe cheltuiala clientului si cu acordul acestuia intr-un termen stabilit de Irinik SRL in fiecare caz in parte si care curge de la data la care Consumatorul a predat produsul Vanzatorului.

(5) Facilitatea rubricata la alin. (4) si acordata clientului de subscrisa nu este una absoluta, in sensul ca nu va fi aplicabila daca se constata culpa clientului in defectarea produsului, acesta este de acord cu repartia si suporta cheltuielile aferente, dar Unitatea Service agreata de Irinik S.R.L nu poate realiza respectiva remediere din motive obiective.

(6) Completarea Buletinului de Service sau, dupa caz, procesului verbal de predare-primire constituie mijloc de proba pentru declansarea termenelor din prezentul articol.

Art. 3. Consumatorul trebuie să informeze Profesionistul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o, insa inainte de expirarea termenului de garantie, alocat respectivului produs, sub exceptia existentei viciilor ascunse care nu pot fi constatate printr-o diligenta rezonabila, cu privire la care isi gasesc aplicabilitatea dispozitiile reglementate la nivelul Codului Civil al Romaniei.

Art. 4. (1) Daca nu beneficiaza nici de repararea si nici de inlocuirea produsului achizitionat in termenul prevazut la art. 2 alin. (3), Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului.

(2) Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea Consumatorului, vor fi înlocuite de Vanzator sau acesta va restitui Consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

(3) Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora sau daca a renuntat  expres la orice obiectiune pe care o putea opune Profesionistului.

(4) In situatia rezolutiunii actului de vanzare, Consumatorul va returna produsul in cauza, iar Profesionistul va returna contravaloarea aferenta acestuia.

(6) Produsele trebuie sa prezinte caracteristicile conforme obligatorii a caror prezenta a fost confirmata de catre Consumator prin lipsa sesizarii unui viciu aparent ce poate fi depisat printr-o rezonabila diligenta in momentul achizitionarii bunului.

(7) In situatia in care sunt returnate in vederea repararii produse care prezinta zgarieturi sau orice alte urme din cauza uzurii, acest aspect va fi mentionat in Buletinul de Service de catre salariatul Vanzatorului.

(8) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retur in cazul produselor care prin natura lor se pot deteriora rapid,  precum sunt cele destinate manipularii curente.

(9) Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retur in cazul prestarii unor servicii de a caror executie a fost incunostintat prin efectul legii sau in alt mod, si a caror executie a inceput, cum ar fi serviciul de constatare a deprecierii valorice a produselor rezultata din manipularea acestora, cu exceptia situatiilor in care nu sunt indeplinite conditiile de conformitate.

(10) In situatia devalorificarii produsului achizitionat, Consumatorul va avea dreptul de a i se rambursa numai si numai valoarea pe care produsul o are in momentul efectuarii returului. In cazul in care in momentul achizitionarii, produsul in cauza era inclus intr-o oferta promotionala, va fi posibila doar rambursarea pretului care i-a fost atribuit la acel moment.

(11) In cazul produselor ce au componente confectionate din material textil, piele, piele sintetica, cauciuc, silicon si/sau plastic, pentru a inlatura contactul direct al agentilor alergeni cu pielea sau producerea de infectii si micoze, dreptul de retur nu va fi acordat de Vanzator in situatia in care constata orice urma de purtare sau uzura a acestora, cu exceptia situatiei in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

(12) Produsele confectionate la comanda, precum si cele carora le-au fost aduse modificari la solicitarea clientului, nu vor putea fi returnate decat in situatia in care nu indeplinesc conditiile de conformitate.

Art. 5. (1) Consumatorul are dreptul de a solicita, in mod expres, Profesionistului un raspuns scris in momentul inaintarii solicitarii sale de retur. In urma unei astfel de solicitari, Profesionistul se obliga sa formuleze raspuns scris in termen de 10 zile lucratoare. Raspunsul va fi formulat de catre Directorul de magazin sau, dupa caz, de salariatul imputernicit de catre Profesionist.

(2) Continutul si forma raspunsului de la alin. (1) sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 

Art. 6. Dispozitii finale. (1) Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile legale din domeniu, inclusiv cu mentiunile stipulate in Certificatele de Garantie.

(2) In situatia crearii unui conflict normativ, prevaleaza dispozitiile legale, chiar si in lipsa precizarii lor in cadrul prezentului inscris.

(3) Regulamentul se completeaza sau se modifica prin act aditional.

(4) Efectele regulamentului inceteaza in tot sau in parte prin abrogare.

(5) Prezentul regulament se afiseaza in vederea luarii la cunostinta de catre Consumatori, in mod vizibil, in incinta fiecarui punct de lucru Sabrini SIS Pandora si Pandora ce apartin Societatii Irinik SRL .

(6) In momentul achizitionarii unui produs, Consumatorii au dreptul sa solicite personalului Societatii Irinik SRL o copie a prezentului regulament si nu vor putea invoca necunoasterea acestuia.

(7) Prezentul Regulament este aplicabil doar Consumatorilor. Acesta va fi aplicabil si in cazul Profesionistilor doar in cazul in care Societatea Irinik SRL intelege sa deroge expres printr-o clauza contractuala.

(8) Prezentul Regulament produce efecte pe termen nedeterminat, putand fi modificat ori completat prin act aditional.

(9)  Prezentul Regulament intra in vigoare astazi, 06.07.2018.